BEDNAŠifry04

Zadání

První částí šifry už byla její samotná aktivace. Bylo potřeba přijít na to, co zadat do Bedničky. Klíčem byly výsledky tří dílčích bedničkových úloh na stanovištích č. 3. Jejich řešením bylo: KASA (bitmapou vykreslený text umístěný na toru), SAKO (vypípáno morzeovkou po úspěšném průchodu bludištěm) a KOPEC (vypípáno morseovkou po vyřešení „šibenice“). Slova na sebe navazují jako ve slovním fotbale. Navíc podobně fungují i samotné aktivační kódy úloh LEPRA – PRASE – SELE (slovní fotbal do kolečka). Nezbývá než doplnit čtvrté slovo podle stejných pravidel – mezi KOPEC a KASA patří PECKA.

Postup zobrazit

Řešení zobrazit