BEDNAŠifry01

Zadání

Na stanovišti se týmy nejprve zaregistrovaly do hry a dostaly popis stanoviště, který obsahoval pravidla pěti podstanovišť na různých místech Vyšehradu. Všechna podstanoviště byla založena na soupeření dvou týmů.

Ballma – desková hra halma, hraná ale na florbalovém míčku, který si hráči posílali v kroužku, v němž seděli na střídačku členové dvou soupeřících týmů.

Přetahovaná – dvojice týmů dostala dohromady jedno zadání šifry, které si v pravidelných intervalech týmy předávaly.

Logické závody – dva týmy dostaly každý svoje zadání pěti rébusů a logických úloh, kdo první vyřešil libovolné čtyři, vyhrál.

Tichá pošta – každý tým dostal stejné zadání šifry, ale luštit mohl vždy jen jeden hráč z každého týmu, po určitém čase musel zadání předat dalšímu členovi atd.

Země město – týmy měly za daný čas vymyslet co nejvíce slov, která spadají do určité kategorie a splňují omezující podmínku (např. hlavní město státu, které má prostřední písmeno B). Kategorie byly vždy zadány tři, počítal se součet slov ze všech tří.

Zadání jednotlivých šifer a úloh na podstanovištích je možné najít v balíku všech šifer z Bedny.

Postup zobrazit

Řešení zobrazit