BEDNAPravidla

Poslední aktualizace: 23. 4. 2023

1) Bedna 2023 je šifrovací hra pro dvou až pětičlenné týmy osob starších 18 let. Osoby mladší 18 let se Bedny 2023 účastnit nemohou.

2) Trasu Bedny tvoří určitý počet stanovišť, na kterých jsou ukryty zprávy (většinou ve formě šifer) nebo která jsou označena samolepkou s logem hry. Každá vyluštěná šifra týmu poskytne polohu místa v Praze a okolí, na němž tým získá další zprávu. Smyslem hry je vyluštit všechny takto získané šifry ve správném pořadí,  ve stanoveném časovém limitu dojít do Cíle. Konkrétní podoba nápovědního systému bude upřesněna, můžete ale počítat s tím, že nápovědy a absolutní nápovědy bude nabízet herní systém zhruba k prvním dvěma třetinám šifer.

3) Bedna 2023 se bude konat o víkendu 27. - 28. května 2023. Na Bednu 2023 je nutné se registrovat na těchto stránkách do pátku 19. května 2023. Registraci můžeme ukončit dříve, pokud se naplní kapacita 150 týmů. Polohu místa Startu a jeho přesný čas naleznou týmy se zaplaceným účastnickým poplatkem v autentizované sekci svého týmu nejpozději 14 dní před hrou.

4) Účastnický poplatek zaplacený do 6. května 2023 je 600 Kč na tým, poplatek zaplacený po té až do 19. května 2023 je 700 Kč na tým. Dodatečné přihlášení po tomto datu bude možné pouze po konzultaci s organizátory. Platební údaje nalezne každý tým ve své autentizované sekci.

5) Tým může mít on-line sekci, ale nejméně dva jeho členové by měli být v terénu. Zadání, u kterých to bude možné, budou k dispozici v herním systému v elektronické podobě. Tým se může v libovolné části hry rozdělit na více částí.

6) Během hry není dovoleno použít žádnou dopravu kromě chůze, běhu, plavání a MHD.

7) Tým hraje hru samostatně a soběstačně, nepředává ani nezískává informace týkající se šifer.

8) Po příchodu na místo určené šifrou tým nalezne nálepku s logem Bedny a desky se zprávami, případně organizátora, který týmu sdělí relevantní informace a předá mu zprávy a další herní prvky. V levé horní části zprávy se nachází kód, jehož pomocí tým zaznamená svůj příchod ve statistickém systému weBinfo.

9) Tým se Bedny 2023 účastní na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Je povinen dodržovat zákony ČR a řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními státních orgánů.

10) Týmy zahrnující členy s trvalým nebo dočasným pohybovým handicapem žádáme, aby nám napsaly na kontaktní mail.

11) Doplnění, zpřesnění a případný podrobnější výklad těchto pravidel budou součástí posledních informací, které se objeví na stránce týmu v autentizované sekci nejpozději ve středu 24. května 2023.

12) Na hru budete potřebovat chytrý telefon s přístupem k internetu, schopností nahrávat a přehrávat běžné souborové formáty a aplikaci mapy.cz s offline podklady pro Českou republiku.

Otázky a odpovědi

Poslední aktualizace: 23. 4. 2023

O: Je možné mít terénní sekci čítající pouze jednoho člověka?

o: Teoreticky ano, ale nedoporučujeme to.


O: Bude možné se Bedny účastnit čistě online?

o: Ne.


O: Loni na startu Bedny bylo potřeba, aby se tým rozdělil na tři části. Bude tomu podobně i letos?

o: Ne. Některé herní prvky mohou přinést výhodu týmům s více členy, ale i dvoučlenný tým si může letos Bednu zahrát plnohodnotně.


O: Jak je to se sjízdností trasy pro kočárky? Mohou s týmem jít neluštící děti?

o: Trasa je sjízdná s kočárkem, může se stát, že některé pasáže bude lepší objet oklikou. Rodiny s dětmi jít mohou, starší děti můžete i zabavit tím, že je zapojíte do luštění některých šifer, ale nepovažují se za oficiální členy týmu.


O: Jak je to se zapojením dětí do luštění šifer? V sekci Oo se píše, že starší děti můžeme zabavit tím, že je zapojíme do luštění některých šifer a přitom se nepovažují za oficiální členy týmu. Předpokládáme, že to bylo myšleno tak, že staršími dětmi jsou myšleny takové děti, které týmu neposkytnou svojí činností žádnou výhodu a nemá tak jít o zvýhodnění luštitelů z horní věkové hranice při možnosti zapojení dětí do luštění.

o: Předpokládáte správně. Věříme, že luštící rodič nejlépe posoudí, jestli jeho dítě jde na Bednu spíš sledovat okolní dění a hrát si na hřištích podél trasy, nebo plnohodnotně pomáhat týmu s luštěním, a velikost týmu tomu férově přizpůsobí. Aplikujte přiměřeně i na vnoučata a pravnoučata :)


O: Bude se moci on-line sekce zapojit do luštění po celou dobu výzvy? Předpokládáme, že tradičně bude součástí výzvy nějaký artefakt. Jeho charakter může zvýhodnit týmy, které omezí on-line sekci.

o: Věříme, že domácí sekce týmu může přispět k luštění většiny šifer, ne však všech.


O: Bude fotosoutěž?

o: Fotosoutěž letos neplánujeme. Pokud ale nafotíte nějaké opravdu pěkné fotky z trasy, pošlete nám je po Bedně a my je přidáme do galerie.


Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně pravidel, ozvěte se nám na náš mail bedna.info@gmail.com.